top of page

Eerste blog


Vandaag start ik m´n eerst blog. Heb er lang over moeten nadenken. Het is een hele klus lijkt mij en ook om het vol te houden. Bovendien heb jij, beste lezer het recht om serieus te worden genomen. Dat doe ik bij deze. Waarom een blog, er wordt al zo veel geschreven, het internet staat vol met zin en onzin. Ik hoop wat te kunnen melden. Van het leven op het platteland, de produktie van eten, de eigen ervaringen en die van anderen. Van de foodtruckwereld en het betere eten op straat. Kortom genoeg te melden. Ik wil dat op een positieve en eerlijke manier doen. Met het belichten van de achtergronden zoals ik ze meemaak. Genoeg gezeverd. Eerste onderwerp is een duit in het zakje van de discussie, kalfje bij de moederkoe laten.

Waar praten we over?. Naar mijn idee gaat het over gedomesticeerde beesten, dat zijn de koeien en hun natuurlijk gedrag. De Nederlandse maatschappij heeft de boeren in de hoek geduwd van leverancier van goedkoop bulkvoedsel. met de beste bedoelingen heeft Sicco Mansholt met anderen, die zes maal minister van Landbouw was en later Eurocommissaris, daar richting aan gegeven. Het doel was geen honger meer, want van honger krijg je oorlog.

De boeren hebben massaal, gestimuleerd door de overhied, de banken en de eigen organsaties zich ontwikkelt tot bedrijven die niet meer met de natuur samenwerken, maar op het randje van wat mogelijk is opereren.

Nu over de koeien. Het merendeel van de Nederlandse boeren heeft melkvee. Vaak de zwarte bonte Fries Holstein koe. Te vergelijken met een wielrenner die elke dag de Mont Ventoux oprijdt. Deze koeien krijgen zeer rijk voedsel, zodat ze continu aan de diarree zijn. Ze worden in circa 3 jaren letterlijk uitgemolken. Dan gaan ze naar de slager, voor de worst. Is dat met alle koeien het geval? Nee, meer en meer boeren houden koeien langer aan, maar melk is wel het inkomen van de melkende boer.

Deze koeien staan vaak in stallen waar te weinig ruimte is. De koe is een kuddedier die een pikorde heeft en wanneer deze gestoten wordt, weg moeten kunnen lopen. Zoals je ook als mens bij agressie beter kunt doen.

Omdat de stallen te klein zijn, worden koeien onthoornd. Veel boeren weten niet dat horens ook een rol spelen bij de spijsvertering van de koe, maar dit terzijde. In deze stallen komt een kalf in de verdrukking.

Is het beter dat een kalf bij haar moeder is? Zeker in de begintijd is dat zeker beter. De biest van de koe zorgt voor de groei van de darmflora van het kalf. De gemiddelde boer weet dat het kalf biest (de eerste eiwitrijke melk na het kalven) moet hebben. Blijft het kalf langer bij de koe dat is dat meer werk voor de boer. Hij moet de koe ook melken, want het kalf drinkt geen 30 Liter per dag, kortom een heel gedoe.

Samenvattend; De huidige manier van werken is voortgekomen uit de vraag naar goedkoop voedsel, de stallen en de boeren zijn er niet op ingericht om kalveren bij de koe te laten. Daardoor hebben de kalveren een slechte start, zonder moederliefde. Dat is voor de gemiddelde boer geen punt. Koeien zijn produktiemiddelen, waar je goed voor moet zorgen zodat ze optimaal produceren.

Er is nog wel meer over te zeggen, maar dit is het voor vandaag.

Friese Roodbont koe, een duurzame dubbeldoelkoe


bottom of page