top of page

Fryske wytbôle

IMG_8960.JPG

Biologyske wytbôle út Fryslân 

Earst wie der in idee, in Frysk biologysk wytbôle.

In biologyske boer, mûner en bakker stake, under lieding van LekkereTrek de koppen by elkoar. Wêrom gjin Frysk biologysk wytbôle ? 

Mei it bêste fakmanskip fan alle trije en mei help fan it waar presinteare hja no it earste Biologyske wytbôle út Fryslân 

In bôle mei in in soad smaak en lyts bytsje itenskilometers

 

2b8e0bea-6acd-48dc-b4cc-b14d9e4d3976.JPG
IMG_0216_edited.jpg

Jan de Vries út Harich egt de akker

Mûner Oane de Vries út Harich , bakkerTim Hoitinga út Opein, akkerbouwer Jan de Vries út Harich 

Gearstalling

Jan de Vries út Harich besleat, lykas syn foarâlderst bakwyt te ferbouwe, mei witte klaver as stikstof dong. Gaaster wyt in sterk ras mei goede bakeigenskippen 

Dizze granen binne net bewurke en hawwe de oarspronklike fiedingswearden behâlden, de fiedingsstoffen wurde lykmjittich yn it bloed opnommen

 

Op stiennen mealde troch mûner Oane de Vries út Harich. Sa bliuwe de fiedingswearden en de smaak behâlden 

Troch de eigen desemkultuer fan bakker Tim Hoitinga ut Opein en ekstra lange opkom tiid krijt de bôle folle mear smaak 

 

It daai kriget alle soarch en oandacht 
Elk bôle wurdt mei de hân makke. 

Mei passy fan boer, mûner en bakker, lekker ite. 

 

Foardielen:

  • De wyt wurdt verbouwt sûnder gebrûk fan bestriedings middelen

  • Bysûnder smaakfol mei krokante koarste

  • Fol sûne boustoffen, fezels, mineralen en fitamines

  • De gluten fan dizze nôtsoort binne fan in oar type dan moderne troch veredelde  nôten; hja binne better te vertarren en wurde faak better verdroegen troch minsken dy problemen ûnderfine mei de opname fan gluten.

  • De wytbôles binne duorsum troch een lyts bytsje iterij kilometers 

kopen

Wêr kin ik de  Fryske Weetbôle keapje?

Ek sa`n lûk krigen yn ús duorsume, verantwoorde en tige lekkere Fryske wytbôle? By ien fan de ûndersteande punten kinne jo de bôle op freed keapje

Bakkerij Stoer Brood 

Kommisjewei 105-1, Opeinde

https://www.stoerbrood.com/

Broodnodig 

Vismarkt Groningen

https://www.broodnodig-groningen.nl/

verkopen

Ik wol graach de  Friese Wytbôle verkeapjen

Bôle mei in ferhaal ferkeapje better, fêst ús duorsume, verantwurde en tige lekkere Fryske Wytbôle.  Bisto fêstige yn Fryslân en wolsto hja ek ferkeapje, nim dan efkes kontakt mei ús op fia ûndersteande formulier. Do heart dan sa fluch mooglik wat fan ús.

Bericht ontvangen!

bottom of page