top of page

Zorgen van een landbouwer


Gisteren deed ik een rondje Noord-Oost Friesland. Even bij een aantal boeren langs en vis halen op Lauwersoog. Bijna iedere keer hoor je weer verbazingwekkende verhalen over het produceren van voedsel en de soms precaire positie waarin boeren met hart voor eerlijk voedsel terecht komen. Neem nou Piet. Ooit nam Piet de boerderij van z´n vader over. ´Als jij nog een jaar of vijfentwintig boert, dat kan misschien nog wel, maar dan kunnen we de grond beter aan de zee teruggeven, want dan zit er niets meer in. Het zette Piet aan het denken. Hij verdiepte zich in de biologische landbouwmethoden, schafte bepaalde machines aan om de onkruiddruk mechanisch te bestrijden en verbouwt nu, pootaardappelen, pompoenen, wortelen, uien, bieten en klaver.

In de biologische landbouw komt nu precies dezelfde situatie als in de reguliere. Handelaren zien kans om hun positie in te nemen en spelen boeren tegen elkaar uit om de laagste prijzen te krijgen. Vaak prijzen onder de kostprijs. Omschakelen op ander produkten gaat vaak moeilijk. Dat vergt andere kennis en ook vaak ander machines.

Een voorbeeld: Haver is nu een veel gevraagd produkt. Of het nu door de haverkoeken uit een bakprogramma of door de glutenallergien komt, haver is hot. Dan verbouw je toch haver zou je zeggen. Om haver te oogsten heb je een combine nodig, een machine die wel een 100.000 euro kost. Huur bij een loonbedrijf een, zou je zeggen. Echter voor biologische haver dient de combine van het loonbedrijf te worden schoongemaakt. Dat is twee dagen werk. Reken maar op 640,00 euro. Weg marge van je veldje haver.

Ander voorbeeld: Uien worden verkocht aan Groot-Brittannië. Er worden tussen de uien een aantal uien gevonden waarvan de steeltjes 1cm !! langer zijn dan toegestaan. Er volgt een strafkorting van 18%. Terughalen kan, maar dat betekent nog veel meer kosten en helemaal geen opbrengsten.

Op bezoek bij een reguliere boer hoorde ik van de verkoop van hun gerst aan Heineken. Deze brouwer geeft een betere prijs, omdat ze de lagere CO2 uitstoot van deze boeren meetellen in de reductie van hun eigen CO2. Goed voor de kas en het imago. Voor de boer goed, want hij krijgt een goed prijs. Verder goed voor het gevoel van de consument, want de brouwer werkt steeds milieubewuster. Of het milieu er wat mee opschiet is de vraag.


bottom of page