top of page
YUN00013_edited.jpg

 

Help de Bokkebuurtpolder redden

In het Westerkwartier van de Provincie Groningen dreigt een uniek landschap van circa 12 hectare verloren te gaan door het leggen van een baggerdepot op die plek.

 

U voelt u misschien machteloos bij berichten over verwoesting van het Amazone gebied of andere grote gebieden op aarde. Wij hebben datzelfde gevoel soms ook.

Nu dreigt in ons eigen land een uniek laagveengebied verwoest te worden. Een gebied met natuur- en landschappelijke waarden.
Nu kunt u wel wat doen.
Helaas kunnen de verschillende overheden alleen  door de rechter worden tegengehouden.

 

Als u ons steunt gaan we:

  • juridische bijstand van een bestuursrecht advocaat vragen

  • in verzet tegen een eventueel verstrekte vergunning

    NB: Uw financiële steun wordt gecheckt door een accountant. Mochten we na een procedure geld over hebben dan schenken we dit aan Milieudefensie

 

Wat is er precies aan de hand?

 

Het Wetterskip Fryslân, actief in dit gebied heeft een vergunning aangevraagd om in deze polder een slibdepot aan te leggen, om een groot deel van de bagger neer te leggen uit de nabij gelegen Doezumertocht. Dit uitbaggeren is hoognodig want de tocht is al circa 70 jaar niet uitgebaggerd. De vraag is waar leg je deze blubber neer?

 

Er zijn alternatieven voor deze kwetsbare polder, echter deze zijn niet goed onderzocht. We moeten in Nederland keuzes maken om de kostbare bodem te beschermen. Een alternatief valt voor het Wetterskip duurder uit

(€ 50.000,00) en daarom wil men dit niet uitwerken. Maar het Wetterskip heeft 70 jaar kunnen sparen en het past binnen hun begroting van € 600.000,00.
Uit opgevraagde stukken via een WOB procedure blijkt dat het Wetterskip al vorig jaar maart een contract met de huidige eigenaar, een boer in de intensieve sector, heeft afgesloten. Men heeft dus helemaal niet naar alternatieven gekeken en betrokkenen voorgelogen. 

Het stuk land is een uniek laagveengebied, overgebleven uit de tijd van de ontginning. Hier vindt u een filmpje.

 

Het gebied trekt veel vogels heeft een aantal landschappelijke en natuurwaarden.

Met het vestigen van een baggerdepot en deze werkzaamheden zal het landschap verder worden vernield. Weer in Groningen worden belangen van bewoners geschaad en is er geen gehoor.

 

 

Recreanten, passanten, natuurliefhebber, fietsers, wandelaars van de Abel Tasman route en het Melle’s pad genieten momenteel nog van dit landschap en uiteraard wij als omwonenden ook. We kunnen alleen samen opkomen voor beter gebruik van bodem en bescherming van de natuur. Doe daarom mee!


Ons buurtschapje verzet zich tegen een baggerdepot in kwetsbaar landschap. Het uurloon van goede juristen is hoog.We denken enkele duizenden euro's nodig te hebben. De stand is momenteel

€ 4390,00     

foto bord.jpg
bottom of page