top of page
boekweit o2.jpg

Wat is er inmiddels gebeurd?

Nadat het land in andere handen is overgegaan heeft een omwonende aan de nieuwe eigenaar gevraagd voorzichtig met het gebied om te gaan en gesuggereerd er kruidenrijk grasland van te maken. Met deze suggesties werd niets gedaan. Integendeel.

 

Vernieling

 

De eigenaar heeft sloten gedempt, een boomwal gekapt en het land met glyfosaat doodgespoten. Na verzet van omwonende en de stichting Natuur Zuidelijk Westerkwartier heeft de Gemeente gehandhaafd. Het grootste leed was al geschied.

In maart van dit jaar heeft het Wetterskip Fryslan, die een baggerproject voorbereid van de Doezumertocht met de boeren eigenaren een contract afgesloten voor het vestigen van een baggerdepot.

 

Handjeklap

Toen na een bezoek van de Wethouder die dit in de portefeuille heeft, aan een van de omwonenden bleek dat zij zich zouden verzetten, heeft het Wetterskip in een gesprek geprobeerd de zaak te sussen. Inmiddels hebben omwonende en de Stichting natuur ZWK in de media flink van zich laten horen en hebben een protestactie gehouden, onder het mom pas op je landschap en natuur.

Inmiddels heeft het Wetterskip onder druk van de gemeente een voorlichtingsavond gehouden, waar de pers is geweerd onder het mom van Corona.

Omwonenden hebben ingesproken bij de gemeenteraad.

 

Dubieuze rol gemeente Westerkwartier

 

Uit opgevraagd stukken bij de Gemeente Westerkwartier en via een WOB (wet openbaarheid bestuur) procedure bij het Wetterskip, is duidelijk geworden dat de Gemeente een dubbelrol rol speelt. In plaats van een belangenafweging blijkt de Gemeente met het Wetterskip samen op een stoel te hebben gezeten. Wij vinden dat overheden moeten opkomen voor landschap en natuur. 

 

Daarom zit er o.i. niet anders op dan om een juridisch gevecht aan te gaan. We denken goede argumenten te hebben om dit gevecht te beginnen. Dit landschap verdient bescherming, zeker in een tijd waarin het einde van de intensieve veehouderij wordt ingeluid en het stoppen van het vernielen van de natuur en natuurwaarden in het landschap, belangrijk is.

Ons buurtschapje komt op voor fietsers, wandelaars, uit Doezum of uit andere plaatsen om deze polder met natuurwaarden te redden. Red de aarde voor u, voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen

foto bord.jpg
bottom of page