Bestel deze sticker door het overmaken van € 2,50 op banknr NL72TRIO0197723772 t.a.v. LekkereTrek onder vermelding sticker en adresgegevens.